1. Sindlesham

Sindlesham Detached House Prices

Sales of detached houses in Sindlesham, Berkshire.

29, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2023
30 AUG
£475,000
2023
21 JUL
£640,000
2023
3 MAR
£435,000
2022
16 NOV
£780,000
3, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2022
7 OCT
£675,000
27, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2022
11 AUG
£550,000
29, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2022
7 JAN
£526,000
3B, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2021
29 NOV
£732,500
12, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2021
30 SEP
£553,000
2021
28 SEP
£750,000
2021
31 AUG
£715,000
29, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2021
31 AUG
£437,500
12, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2021
16 AUG
£630,000
ORCHARD HOUSE, MILL LANE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DF
2021
30 JUN
£769,500
10, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2021
20 MAY
£630,000
2021
30 APR
£450,000
2021
19 FEB
£690,000
3, NEWLANDS COTTAGES, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DL
2020
13 NOV
£297,000
2020
12 AUG
£730,000
2020
10 JAN
£350,000
2019
29 NOV
£535,000
30, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2019
15 NOV
£450,000
2019
31 OCT
£550,000
53, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2019
21 OCT
£480,000
7B, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2019
12 SEP
£580,000
19, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2019
22 AUG
£695,000
2019
31 JUL
£530,000
14, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2019
17 JUL
£655,000
2019
30 MAY
£665,000
2019
24 MAY
£535,000
2019
30 APR
£535,000
2019
16 APR
£550,000
3A, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2019
8 MAR
£581,000
2019
26 FEB
£525,000
2018
28 SEP
£350,000
3, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2018
30 AUG
£527,500
3B, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2018
18 MAY
£660,000
THE MAIN LODGE, BEARWOOD COLLEGE, WINNERSH, WOKINGHAM, RG41 5BD
2018
18 JAN
£315,000
5C, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2018
5 JAN
£775,000
5, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2017
10 NOV
£745,000
2017
9 NOV
£672,000
2017
14 JUN
£573,750
2017
11 JAN
£370,000
FAIRVIEW, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DJ
2016
30 NOV
£400,000
1, HARVEST DRIVE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5RF
2016
24 MAY
£685,000
2015
4 DEC
£544,000
17, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2015
8 OCT
£795,000
5, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2015
2 APR
£457,000
2015
27 FEB
£625,000
2015
9 JAN
£499,950
5A, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2014
20 NOV
£610,000
OAK LODGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BT
2014
19 NOV
£975,000
2014
15 JUL
£600,000
TRAYGAM, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BT
2014
21 MAY
£680,000
2014
30 APR
£520,000
2014
16 APR
£500,000
2014
7 MAR
£382,500
3B, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2014
7 FEB
£455,000
2013
15 NOV
£531,000
OLD OAK, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DJ
2013
22 OCT
£200,000
3, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2013
13 SEP
£385,000
2013
24 JUL
£420,000
2013
25 JUN
£483,000
1, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2013
19 APR
£555,000
34, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2013
19 APR
£350,000
2013
27 MAR
£500,000
2013
1 MAR
£398,000
2012
21 DEC
£372,500
2, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2012
24 OCT
£582,750
3A, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2012
15 AUG
£670,000
2012
14 MAR
£348,000
2011
2 SEP
£730,000
2011
25 AUG
£387,500
6, NEWLANDS COTTAGES, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DL
2011
7 JUN
£327,000
2011
19 APR
£384,000
OLD OAK, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DJ
2011
7 FEB
£180,000
14, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2010
11 JUN
£350,000
5, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2010
4 JUN
£485,000
FYRISH, MILL LANE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DF
2010
27 MAY
£540,000
2010
31 MAR
£250,000
9, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2010
28 JAN
£480,000
2010
22 JAN
£357,500
THE EVERGREENS, MILL LANE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DF
2010
11 JAN
£500,000
4, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2009
30 MAR
£500,000
5A, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2008
19 DEC
£500,000
2008
5 DEC
£485,000
5B, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2008
31 OCT
£599,950
1, HARVEST DRIVE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5RF
2008
27 OCT
£510,000
FURLIEGH COTTAGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
2008
31 JUL
£365,000
2008
18 JUL
£437,657
36, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2008
18 JUL
£494,995
2008
7 JUL
£409,995
38, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2008
27 JUN
£310,000
1A, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2008
27 JUN
£565,000
25, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2008
15 MAY
£464,995
24, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2008
28 APR
£427,495
23, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2008
31 MAR
£375,000
21, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2008
28 MAR
£459,995
1, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2008
28 FEB
£489,995
2008
6 FEB
£390,000
2, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2007
21 DEC
£450,000
11, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2007
21 DEC
£465,000
2007
19 DEC
£494,995
2007
14 DEC
£430,000
10, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2007
23 NOV
£514,995
7, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2007
9 NOV
£450,000
8, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2007
30 OCT
£395,000
11, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2007
15 OCT
£425,000
2007
28 SEP
£370,000
6, WHEATSHEAF CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PT
2007
28 SEP
£374,995
10, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2007
21 SEP
£362,500
7, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2007
24 AUG
£355,000
BAYTREE COTTAGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
2007
9 AUG
£450,000
HOLLY LODGE, LOWER TERRACE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BU
2007
31 JUL
£575,000
6, NEWLANDS COTTAGES, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DL
2007
11 JUL
£315,000
2007
29 JUN
£550,000
3B, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2007
31 MAY
£500,000
2007
13 APR
£440,000
6, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2007
16 JAN
£397,500
THE OLD BAKERY, ALDER MEWS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5PS
2006
21 DEC
£260,000
28, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2006
30 NOV
£310,000
2006
20 OCT
£395,000
27, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2006
8 SEP
£352,000
1, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2006
18 AUG
£374,000
BAYTREE COTTAGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
2006
28 JUL
£380,000
29, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2006
7 JUL
£226,000
1, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2006
17 MAR
£455,000
29, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2006
17 FEB
£222,250
4, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2006
26 JAN
£540,000
8A, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2006
6 JAN
£372,500
2005
16 DEC
£275,000
53, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2005
16 DEC
£292,500
2005
1 DEC
£430,000
2005
14 SEP
£425,000
2005
19 AUG
£375,000
26, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2005
20 JUN
£280,000
3, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2005
17 JUN
£425,000
1, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2005
13 JUN
£375,000
1A, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2005
27 MAY
£495,000
79, KING STREET LANE, WINNERSH, WOKINGHAM, RG41 5BA
2005
3 MAR
£275,000
14, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2005
28 JAN
£275,000
6, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2004
15 DEC
£285,000
2, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2004
4 OCT
£332,000
17, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2004
1 OCT
£395,000
3A, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2004
26 AUG
£390,000
BAYTREE COTTAGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
2004
29 JUL
£240,000
2004
26 JUL
£332,000
THE COTTAGE, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BX
2004
16 JAN
£292,500
2004
16 JAN
£327,500
16, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2004
5 JAN
£259,000
35, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2003
16 DEC
£263,000
1, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2003
1 SEP
£325,000
16, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2003
29 AUG
£314,950
79, KING STREET LANE, WINNERSH, WOKINGHAM, RG41 5BA
2003
1 JUL
£299,950
1, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2003
6 JUN
£370,000
BEARWOOD SCHOOL HOUSE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
2003
30 APR
£495,000
2003
28 FEB
£399,950
2002
9 OCT
£250,000
THE COTTAGE, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BX
2002
4 OCT
£285,000
4, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2002
27 SEP
£600,000
4, HOME FARM COTTAGES, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BS
2002
9 SEP
£282,000
20, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
30 AUG
£324,950
18, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
30 AUG
£322,500
12, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
23 AUG
£397,500
2002
23 AUG
£425,000
27, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
2 AUG
£319,500
29, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
26 JUL
£220,000
2002
26 JUL
£407,500
25, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
19 JUL
£275,000
2, GIPSY LANE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DS
2002
28 JUN
£375,000
2002
31 MAY
£337,500
6, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
31 MAY
£337,500
2002
31 MAY
£440,000
10, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
31 MAY
£407,500
2002
10 MAY
£315,000
2002
26 APR
£440,000
2002
25 APR
£305,000
11, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
12 APR
£395,000
2002
21 MAR
£365,000
2002
1 MAR
£395,000
2002
1 MAR
£330,000
2002
1 MAR
£330,000
5, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
1 MAR
£330,000
17, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
1 MAR
£395,000
THE COTTAGE, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BX
2002
1 MAR
£312,348
15, HARROW WAY, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5GJ
2002
1 MAR
£270,000
2002
8 FEB
£233,000
2001
7 SEP
£320,000
6, HOME FARM COTTAGES, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BS
2001
14 JUN
£250,000
4, HOME FARM COTTAGES, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BS
2001
1 JUN
£235,000
79, KING STREET LANE, WINNERSH, WOKINGHAM, RG41 5BA
2001
27 APR
£275,000
2000
6 NOV
£245,000
16, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2000
27 OCT
£250,000
6, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
2000
20 OCT
£357,000
4, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
2000
28 JUL
£285,000
3, HARVEST DRIVE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5RF
2000
4 JUL
£400,000
1, HARVEST DRIVE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5RF
2000
21 JUN
£390,000
OLD OAK, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DJ
2000
20 APR
£150,000
14, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
2000
14 APR
£194,950
3, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1999
15 DEC
£198,000
2, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1999
15 DEC
£230,000
HOLLY LODGE, LOWER TERRACE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BU
1999
5 NOV
£270,000
2, HARVEST DRIVE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5RF
1999
3 NOV
£235,000
4, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
1999
30 JUL
£295,000
45A, KING STREET LANE, WINNERSH, WOKINGHAM, RG41 5BA
1999
27 JUL
£143,000
16, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
1999
23 JUL
£197,000
1999
5 JUL
£149,000
3, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1999
16 FEB
£185,000
OAK COTTAGE, GIPSY LANE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DS
1999
22 JAN
£175,000
THE COTTAGE, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BX
1998
11 DEC
£178,000
8, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
1998
27 NOV
£183,000
FURLIEGH COTTAGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
1998
30 OCT
£182,500
BEARWOOD SCHOOL HOUSE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
1998
16 OCT
£250,000
16, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
1998
4 SEP
£126,650
1998
6 MAR
£205,000
OAK LODGE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BT
1997
12 NOV
£205,000
5, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1997
31 OCT
£175,000
14, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1997
25 SEP
£137,000
28, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1997
11 SEP
£90,000
THE COTTAGE, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BX
1997
27 MAY
£145,000
2, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1997
21 FEB
£141,000
1997
21 FEB
£142,000
1997
31 JAN
£104,500
9, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1996
16 DEC
£109,000
12, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
1996
13 DEC
£137,000
4, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1996
13 DEC
£158,000
4, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1996
6 DEC
£140,000
6, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1996
21 NOV
£119,950
6, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1996
21 NOV
£119,950
1996
19 AUG
£40,000
1996
19 AUG
£160,000
4, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1996
4 JUN
£160,150
BEARWOOD SCHOOL HOUSE, BEARWOOD ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BB
1996
22 MAY
£75,000
12, MAYFIELDS, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BY
1996
29 JAN
£157,000
2, ST CATHERINES CLOSE, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5BZ
1995
14 DEC
£161,350
BADGERS BARN, MOLE ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DJ
1995
24 NOV
£74,000
39, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1995
14 NOV
£100,000
32, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1995
20 JUL
£113,000
9, ST MARYS ROAD, SINDLESHAM, WOKINGHAM, RG41 5DA
1995
4 APR
£118,000
Source: HM Land Registry Price Paid Data
Licence: Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2024. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.

More Sindlesham data